GDPR

PRIVACY POLICY  BMVC


De Belgian Magyar VizslaClub neemt privacy heel ernstig zodat we enkel de gegevens verzamelen die we echt nodig hebben voor het optimaliseren van de inhoud van onze website of voor een goede verwerking van een aanvraag. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde partijen zonder expliciete toestemming.


TOEPASSINGSGEBIED


BMVC draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.  Door persoonsgegevens mee te delen,  gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waarbij BMVC persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.  Wij doen er alles aan om jouw privacy te beschermen door :

. je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming  met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

. verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

. wij vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

. BMVC neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit expliciet nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

. op de hoogte te zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en deze zullen respecteren.


VEILIGHEID


BMVC verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, beschadiging of openbaarmaking.

De club garandeert deze veiligheid door :

. alle personen die namens BMVC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan.

. onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

. er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische accidenten.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Bij uw contact met BMVC worden verschillende persoonsgegevens over u verzameld.  Dit kan gaan over uw naam, adres, telefoonnummer, naam hond, geboortedatum hond.  Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden, het publiceren van wedstrijdresultaten/informatie en voor de goede werking van onze activiteiten.  De persoonsgegevens die in onze bestanden vervat zitten worden op geregelde tijdstippen gecontroleerd en indien nodig aangepast, dit om de juistheid ervan te verzekeren.


PUBLICEREN VAN FOTO’S  (PORTRETRECHT)


BMVC publiceert geregeld foto’s van publieke evenementen.  Ook in allerhande publicaties zoals het vizslaboekje, een folder… worden foto’s gebruikt.  De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de foto’s staat.  Voor de publicatie van spontane algemene foto’s is geen toestemming vereist.  We gaan ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten en evenementen van BMVC.  Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mailen naar info@magyarvizsla.be.   We zullen uw bezwaar respecteren en uw beeldmateriaal verwijderen.


RECHTEN VAN TOEGANG, AANPASSINGEN EN VERBETERING.

   

Zoals voorzien door de privacywet, heeft u altijd het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing.  Ook heeft u recht op aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens.  Gelieve hiervoor te mailen naar info@magyarvizsla.be


Belgian Magyar VizslaClub