Home

Beste bezoeker,

U bezoekt onze site, en dat doet ons plezier.
U kan reeds een Vizsla hebben, of er een wensen in de nabije of verre toekomst.
U bent lid of nog geen lid van BMVC, al dan niet fokker, al dan niet jager...
Wij als enige Vizsla – rasvereniging voor België, erkend door de KKUSH onder het nummer 0992 zijn er voor het ras en voor u.


Goed nieuws ! 

Onze jaarlijkse hoogdag voor de Vizsla's in België komt eraan : op zondag 5 september 2021 : onze Vizsladag = rasspeciale CAC - keuring via : 


https://www.onlinedogshows.eu/nl/Show/Index/2150/VizslaClubSpecialty_ExpositionCanineNationale


Er is korting voorzien voor onze leden.


We mogen ook niet vergeten dat ons ras een jachthondenras is.

We zijn er onszelf toe verplicht om dit in stand te houden door elkeen erop te wijzen en door passende activiteiten in deze zin te voorzien.

Zo is het in ons ogen verplichte passage in het opgroeien van de Vizsla het meedoen aan een TAN en hopelijk het slagen hierin natuurlijk.

De TAN is de test natuurlijke jachtaanleg, wat in het DNA zit ingebakken en al dan niet vlot naar boven komt.

We zien té veel dat zelfs fokkers een TAN niet belangrijk meer vinden, voor de deelnameprijs hoeft men het niet te laten dus zal er soms een 

andere reden meespelen voor deze terughoudendheid. Doe uw Vizsla en uzelf een plezier en doe mee aan een TAN, wijzelf organiseren er 2 per 

jaar.


TAN 1 op 21 juli te Aalter : proficiat aan de geslaagde deelnemers. Bedankt aan allen voor deze fijne dag temidden Vizsla-lovers, een mooi moment van samenzijn in de veilige buitenlucht na een lange periode vol beperkingen van dat W of C virus en alle varianten ! 


Voor TAN 2 op 15 augustus aanstaande te Bekkevoort : VOLZET 


Voor de fokkers willen we ook een rol spelen, want TAN, aankeuring, Vizsla-dag en veldwedstrijd zijn belangrijke stappen in de evolutie van hun ouderdieren. Dat niet ale fokkers lid zijn van onze vereniging stemt tot nadenken. Het spreekt voor zich dat onze verwachtingen hoger liggen dan de wettelijke minimumvereisten. De conclusie laat ik aan u over. 


Wat de aanschaf van een pup betreft : vraag steeds naar de resultaten van het heupenonderzoek, van de ogen, vraag naar het bewijs van behalen van de Tan - test, naar het inteeltpercentage, naar de behaalde resultaten op een aankeuring, op onze jaarlijkse Vizsla-showkeuring, in de veldwedstrijden. Waarschuwing : wat we de laatste tijd links en rechts moeten vernemen baart ons grote zorgen : woekerprijzen voor een pup : volgens ons is de prijs tussen de 1.200 en de 1.700 euro max; voor een "topper", alle nodige vaccinaties inbegrepen. Wees alert want we moeten jammer genoeg vaststellen dat sommige fokkers ( zowel in ons land als in het buitenland ) volop de kaart van de commerce trekken, en de elementaire eigenschappen en gezondheid op lange termijn totaal niet belangrijk vinden want eigen gewin staat voorop. 


Uitziend naar een deugdoend en mogelijks leerrijk contact in dit jaar wens ik u de beste gezondheid, en graag tot op één van onze activiteiten.


Met vele V-groeten,

Bernard Lambrecht

voorzitter

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvizsla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved