Home

Beste bezoeker,

U bezoekt onze site, en dat doet ons plezier.
U kan reeds een Vizsla hebben, of er een wensen in de nabije of verre toekomst.
U bent lid of nog geen lid van BMVC, al dan niet fokker, al dan niet jager...
Wij als enige Vizsla – rasvereniging voor België, erkend door de KKUSH onder het nummer 0992 zijn er voor het ras en voor u.


Dit jaar konden we al onze eerste Meet & Greet en onze eerste aankeuring in samenwerking met de Weimaranerclub organiseren.

En de volgende activiteiten zijn gepland : info sessie TAN, TAN 1, TAN 2, test sociaal gedrag, Vizsla - dag, veldwedstrijd, strandwandeling en aanwezigheid op Eurodag - show. ( details op deze site onder "kalender" ) 


Met onze activiteiten willen we elkeen trachten te bereiken die met het ras te maken heeft, conform het doel van onze vereniging.

Aan wie overweegt om een Vizsla in huis te nemen geven we graag info omtrent het ras, het karakter, het gebruik, de gewenste leefomstandigheden. Zo kan u een verantwoorde aanschaf van een pup overwegen.


En wie reeds een Vizsla in huis haalde, weet dat het een doorlopende opdracht is om zijn hond actief te houden, te laten deelnemen aan showwedstrijden, veldwedstrijden, mantrailing enzoverder... Hierin willen we onze leden bijstaan door activiteiten te organiseren aan een schappelijke prijs, in een eigen organisatie of in een samenwerking


Voor de fokkers willen we ook een rol spelen, want aankeuring, Vizsla-dag en veldwedstrijd zijn belangrijke stappen in de evolutie van hun ouderdieren. Dat niet ale fokkers lid zijn van onze vereniging stemt tot nadenken. Het spreekt voor zich dat onze verwachtingen hoger liggen dan de wettelijke minimumvereisten. De conclusie laat ik aan u over. 


Wat de aanschaf van een pup betreft : vraag steeds naar de resultaten van het heupenonderzoek, van de ogen, vraag naar het bewijs van behalen van de Tan - test, naar het inteeltpercentage, naar de behaalde resultaten op een aankeuring, op onze jaarlijkse Vizsla-showkeuring, in de veldwedstrijden. Waarschuwing : wat we de laatste tijd links en rechts moeten vernemen baart ons grote zorgen : woekerprijzen voor een pup : volgens ons is de prijs tussen de 1.200 en de 1.700 euro max; voor een "topper", alle nodige vaccinaties inbegrepen. Wees alert want we moeten jammer genoeg vaststellen dat sommige fokkers ( zowel in ons land als in het buitenland ) volop de kaart van de commerce trekken, en de elementaire eigenschappen en gezondheid op lange termijn totaal niet belangrijk vinden want eigen gewin staat voorop. 


Uitziend naar een deugdoend en mogelijks leerrijk contact in dit jaar wens ik u de beste gezondheid, en graag tot op één van onze activiteiten.


Met vele V-groeten,

Bernard Lambrecht

voorzitter

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvizsla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved