Lid worden

{ Wens je lid te worden ? }


Dan kan heel eenvoudig door storting van het jaarlijks lidgeld ten bedrage van 40 Euro op de bankrekening van de club en het invullen van het online inschrijvingsformulier hiernaast.

Ons lidgeld gaat van 30 naar 40 euro om reden van de verplichte verzekeringsbijdrage van 7 euro die we per lidmaatschap dienen door te storten naar KKUSH, de overige 3 euro hebben we nodig voor het dekken van de toenemende drukwerkkosten en portkosten. 

3 redenen waarvoor dit formulier nodig is : 1.We sturen de bulletins naar het postadres dat u opgeeft in ons onlineformulier ( kan afwijken van uw adres via bankinfo ) en 2. we hebben uw akkoord nodig qua GDPR 3. we hebben uw geboortedatum nodig om door te geven aan KKUSH, zodat uw licentiekaart kan worden toegestuurd ( rechtstreeks door KKUSH op uw postadres )

De BMVC lidkaart krijgt u per e-mail. 

Onze nieuwsbulletins komen met de post. 

Lidgeld betaald voor 1/9 : is geldig voor het lopende jaar = € 40,00

Lidgeld betaald na 1/9 : is geldig tot het einde van het lopende jaar = € 20,00.

Het lidgeld loopt altijd samen met het kalenderjaar.


Hiermee beschikken wij over je naam- en adresgegevens en wordt je automatisch opgenomen in het ledenbestand.

Ook KKUSH bevestigde ons uitdrukkelijk dat de GDPR gerespecteerd wordt door henzelf en de betreffende verzekeringsmaatschappij. 


Mensen die vanuit het buitenland willen overschrijven

vinden hierna de noodzakelijke gegevens :


IBAN : BE46 7374 2708 0636

BIC : KREDBEBB

Bank : KBC Bank NV


{ Wat mag je verwachten ? }


Periodiek geeft de club een “Vizsla-bulletin” uit met alle laatste nieuws in verband met de Vizsla. Via dit medium blijf je perfect op de hoogte van het reilen en zeilen van de Vizsla in België.


Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd, waaraan je als lid kan deelnemen. Voor sommige activiteiten die inschrijvingsgeld vergen, geniet je als lid bovendien van een verlaagd inschrijvingsgeld.


Traditionele activiteiten zijn :

    Info sessie TAN

    Test Natuurlijke Jachtaanleg

    Veldwedstrijd

    Meet & Greet 

    Vizsladag - jaarlijkse rastentoonstelling

    Strandwandeling


Daarnaast kunnen er nog speciale activiteiten worden georganiseerd, zoals jachtcursussen, toelichtingen, vertegenwoordiging op allerlei activiteiten aangaande de hondensport, jacht, etc..


Dit alles is ook opgenomen in de statuten van de vzw.

Het insturen van het formulier en de betaling van het lidgeld de facto betekent dat statuten, huishoudelijk- en in betreffend geval het fokreglement dient nageleefd te worden.

Fill out my online form.
Use Wufoo integrations and get your data to your favorite apps.

Watermolenstraat 67

9700 Oudenaarde

info@magyarvizsla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved