Fok-Pup

{ Waar zijn er pups beschikbaar ? }

 

Op deze pagina worden de nesten aangekondigd van fokkers die ook lid zijn van de club. Voor eventuele nesten van niet-leden kan je terecht op de website van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus.

 

Weet dat er in België gemiddeld een 10-tal nesten per jaar worden geboren. Aan een gemiddelde van 6 pups per jaar, betekent dit dat er jaarlijks ongeveer een 60-tal pups beschikbaar zijn, wat uiteraard niet zoveel is.

Dit betekent ook dat er meestal niet onmiddellijk pups beschikbaar zijn. Sommige fokkers hebben al een wachtlijst nog vooraleer de pups geboren zijn.

 

Hier kan je een overzicht vinden van de nesten die geboren zijn of eventueel gepland zijn. Om te weten of er nog pups beschikbaar zijn, dien je contact te nemen met de fokker.

 

Misschien ben je meer geïnteresseerd in een hond die iets ouder is ? Af en toe dienen er om allerlei redenen honden te worden herplaatst. Neem hiervoor eens een kijkje bij herplaatsing.

 

Meer info? info@magyarvizsla.be

 

{ Wil je een nestje fokken }

 

Dan ben je wellicht op zoek naar een goede vader voor je pups. Op de website vind je een lijst met reuen die voldoen aan het fokreglement. Helaas zijn er maar weinig honden die voldoen en bovendien zijn zij allen van respectabele leeftijd.

 

Langs deze weg willen wij dus graag een oproep doen aan eigenaars die hun Vizsla-reu beschikbaar willen stellen voor de fok, om ons de gegevens door te sturen.

Wij zorgen dan voor publicatie op onze website

 

Meer info? info@magyarvizsla.be

 

 

{ Ben je jager en zoek je een goede jachtgezel }

 

Weet dat de meeste Vizsla’s van nature over voldoende jachtinstinct beschikken. Er wordt nog niet echt enkel op exterieur gefokt, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij de Ierse Setter. Karakter is minstens even belangrijk. Uiteraard is het voor jagers aangewezen om een pup te kiezen uit een nest waarvan de ouders over bewezen jachtcapaciteiten beschikken. Dit kunnen bijvoorbeeld resultaten zijn behaald op veldwedstrijden, of gewoon omdat je de ouders kent en zelf de capaciteiten op jacht hebt kunnen vaststellen. Sommige bloedlijnen zijn gekend voor de werkkwaliteiten.

Neem contact op met de club als je hierover meer wenst te weten.

{ Wetgeving vanaf 29/12/2014 }

 

Vanaf 29 december 2014 geldt, in de ganse Europese Unie, dat de eerste vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) pas vanaf de leeftijd van 12 weken kan worden gegeven en pas na 21 dagen geldig is (dus vanaf 15 weken). De lijst met lidstaten met een rabiësvrij statuut, van waaruit momenteel niet-gevaccineerde pups kunnen worden ingevoerd in België zal dus verdwijnen. In principe zullen in de toekomst dus geen dieren jonger dan 15 weken en niet gevaccineerd tegen rabiës meer in ons land mogen worden binnengebracht.

Elke dierenarts is hiertoe wettelijk gebonden...elke importeur, wie hij of zij ook is, is hieraan gebonden, wettelijk!{ Wetgeving vanaf 29/12/2014 }

 

{ Stamboom }

 

In België zijn er zo goed als geen fokkers die op systematische wijze Vizsla’s fokken. Bij de meesten gaat het zelfs om een éénmalig nest, meestal dan nog met de bedoeling om zelf een pup aan te houden. Malafide fokkers zijn daarom gelukkig bij de Vizsla nog geen probleem.

Vanuit de club hebben wij een fokreglement opgesteld met de bedoeling de kwaliteit van ons Vizslabestand te verbeteren. Het volledige fokreglement kan je op de website nalezen, maar in grote lijnen komt het hierop neer :

  • beide ouders moeten minstens een Zeer Goed behaald hebben op een exterieurkeuring
  • beide ouders moeten een test natuurlijke jachtaanleg afgelegd hebben
  • beide ouders moeten geröntgend zijn en vrij van heupdysplasie (A of B)

Omdat de vraag veel groter is dan het aanbod, nemen fokkers deze richtlijnen niet altijd zo nauw. Vooral de laatste voorwaarde wordt wel eens over het hoofd gezien (omwille van de kostprijs van een dergelijke diagnose).

Dit betekent nog niet dat dergelijke nesten per definitie van mindere kwaliteit zouden zijn. Alleen, wij hebben geen informatie over deze honden wat de beoordeling zeer moeilijk, zoniet onmogelijk maakt.

Nesten die voldoen aan het fokreglement krijgen in de lijst een speciale aanduiding. Ervaring uit het verleden leert ons dat dergelijke nesten in de regel uitstekende pups voortbrengen. Voor de leek biedt deze informatie dus zeker de nodige houvast.

 

Je kan het fokreglement hier weldra lezen.

 

Otterstraat 12

2300 Turnhout

info@magyarvisla.be

Copyright by BMVC All Rights Reserved