{ Wens je lid te worden ? }

Dan kan heel eenvoudig door storting van het jaarlijks lidgeld ten bedrage van 30 Euro op de bankrekening van de club en het invullen van het online inschrijvingsformulier hiernaast.

Lidgeld betaald voor 1/9 : is geldig voor het lopende jaar = € 30,00

Lidgeld betaald na 1/9 : is geldig tot het einde van het lopende jaar = € 15,00.

Het lidgeld loopt altijd samen met het kalenderjaar.

 

Hiermee beschikken wij over je naam- en adresgegevens en wordt je automatisch opgenomen in het ledenbestand.

Vanaf dan ontvang je ook alle publicaties van de club.

 

Mensen die vanuit het buitenland willen overschrijven
vinden hierna de noodzakelijke gegevens :

 

Rek. nr: 737-4270806-36

IBAN : BE46 7374 2708 0636
BIC : KREDBEBB
Bank : KBC Bank NV

 

{ Wat mag je verwachten ? }

Periodiek geeft de club een “Vizsla-bulletin” uit met alle laatste nieuws in verband met de Vizsla. In de regel zijn er 3 uitgaves per jaar. Via dit medium blijf je perfekt op de hoogte van het reilen en zeilen van de Vizsla in België.

Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd, waaraan je als lid kan deelnemen. Voor sommige activiteiten die inschrijvingsgeld vergen, geniet je als lid bovendien van een verlaagd inschrijvingsgeld.

Traditionele activiteiten zijn :

  • De algemene vergadering met aansluitende wandeling
  • Test Natuurljike Jachtaanleg
  • Vizsladag - jaarlijkse rastentoonstelling
  • Strandwandeling

 

Daarnaast kunnen er nog speciale activiteiten worden georganiseerd, zoals jachtcursussen, toelichtingen, vertegenwoordiging op allerlei activiteiten aangaande de hondensport, etc..

Dit alles is ook opgenomen in de statuten van de vzw.

 

het insturen van het formulier en de betaling van het lidgeld de facto betekent dat statuten, huishoudelijk- en in betreffend geval het fokreglement dient nageleefd te worden

 

 

Omwille van wijzigingen in het bestuur van de

Belgian Magyar Vizsla Club  vragen wij u om op dit ogenblik nog geen nieuwe inschrijving te doen.

 

Wij zetten het fomulier terug online indien het nieuw bestuur terug gevormd is.

{ De Statuten }