{ Wil je een nestje fokken }

{ Fokreglement }

Dan ben je wellicht op zoek naar een goede vader voor je pups. Op de website vind je een lijst met reuen die voldoen aan het fokreglement. Helaas zijn er maar weinig honden die voldoen en bovendien zijn zij allen van respectabele leeftijd.

 

Langs deze weg willen wij dus graag een oproep doen aan eigenaars die hun Vizsla-reu beschikbaar willen stellen voor

de fok, om ons de gegevens door te sturen.

Wij zorgen dan voor publicatie op onze website

Om een nestje te fokken dienen er verschillende voorwaarden voldaan zijn.

Lees meer

{ Dekreuen}

U bent op zoek naar een geschikte dekreu ?

Lees meer

{ Herplaatsing }

{ Stamboom }

Het nieuwe reglement GENEALOGISCHE IDENTIFICATIE
VAN LOSH-HONDEN wordt van kracht op 1 januari 2009,
ter vervanging van de vorige uitgave uit 1987.

 

Hierbij de voornaamste wijzigingen met verwijzing naar
de betreffende artikels.

 

1. Voor alle worpen geboren vanaf 01/01/2009 moeten beide ouderdieren en minstens één van de pups verplicht gecontroleerd worden op de afstamming door een DNA-test (Artikel 14).

 

2. Ouderdieren geboren vanaf 01/01/2008 moeten minstens de kwalificatie “Goed” behaald hebben onder een Belgische keurmeester, uitgezonderd op een Rasspeciale, op een Belgische tentoonstelling alvorens toegelaten te worden tot
de fok (Artikel 14).

Voor de formaliteiten voor het aanvragen van een stamboom verwijzen wij graag naar de website van Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus vzw.

 

Link  KMSH